Τα αναγραφόμενα στο site, αποτελούν την παρουσίαση της επιχείρησης, πληροφορίες για τους επισκέπτες και σύντομη παρουσίαση των προϊόντων.

Τυχόν λάθη που έχουν παραπέσει της προσοχής μας, δεν αποτελούν δεσμευτικά για την επιχείρηση.

Τα προϊόντα είναι ενδεικτικά. Ενδέχεται να διαφέρουν τα εικονιζόμενα από την πραγματική εμφάνιση, καθώς η μορφή αποτύπωσης (οθόνη – χαρτί).

Τα σχέδια στα προϊόντα που απεικονίζονται μπορεί να αντικατασταθούν και να μεταβληθεί η γραμμή παραγωγής τους. Σε κάθε περίπτωση η παραγγελία ενός είδους, εξασφαλίζει την διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τους όρους της αγοράς/συμφωνίας.

Η επιχείρηση είναι αμιγώς Ελληνική και είναι εγγεγραμμένη στο βιοτεχνικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Όροι Χρήσης του Site